Hoa ban vào lớp (Trần Quang Huy)

Hoa ban vào lớp (Trần Quang Huy)
Thấp thoáng bông hoa ban bên sườn đồi, đón gió xuân đang reo vui. Có bóng sương vương lên nhè nhẹ, quyện theo cùng bàn chân em, vào sân trường mùa xuân sang ...