Hoa xuân ca (Trịnh Công Sơn)

Hoa xuân ca (Trịnh Công Sơn)
Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa, em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió, em cứ bay nhưng đừng bỏ lại tôi một mình.