Khúc ca người giáo viên (Bùi Anh Tú)

Khúc ca người giáo viên (Bùi Anh Tú)
Như những cánh chim về đây, bên nhau dưới ngôi trường này, từ bao năm hằng mơ ước, thành người giáo viên hôm nay.