Khúc hát chim sơn ca (Đỗ Hòa An)

Khúc hát chim sơn ca (Đỗ Hòa An)
Tiếng sơn ca ngân nga đâu đây, giữa không gian bao la thơ ngây, ngỡ trên cao tiếng sáo diều vi vu vi vu ...