Làng tôi (Văn Cao)

Làng tôi (Văn Cao)
Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung ...