Lời cô (Đặng Hưng- Phạm Hiến)

Lời cô (Đặng Hưng- Phạm Hiến)
Thánh thót như tiếng đàn, dịu dàng như tiếng mẹ. Chứa bao điều mới lạ, dạy em khôn lớn từng ngày ...