Một thời để nhớ (Nguyễn Văn Hiên)- Mắt ngọc

Một thời để nhớ (Nguyễn Văn Hiên)- Mắt ngọc
Hỡi cánh chim bay lưng trời, hỡi áng mây trôi xa vời...