Mùa xuân của em (Trần Thanh Sơn)

Mùa xuân của em (Trần Thanh Sơn)
Dường như hôm qua nắng trên đường, cùng bao nhiêu hoa lá trong vườn, ngủ quên không hay, mùa xuân mới đã đến rất êm đềm trong gió sớm ...