Ngày xưa ơi (Yến Dung)

Ngày xưa ơi (Yến Dung)
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre. Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chợp chờn theo đồng lúa...