Người thầy (Nguyễn Nhất Huy)

Người thầy (Nguyễn Nhất Huy)
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy ...