Tiếng hát bạn bè mình (Lê Hoàng Minh)

Tiếng hát bạn bè mình (Lê Hoàng Minh)
Trong không gian bay bay, một hành tinh thân ái, một lời mẹ ru con bình yên giấc say ...