Trường xưa yêu dấu (Trần Thanh Tùng)

Trường xưa yêu dấu (Trần Thanh Tùng)
Trường xưa yêu dấu biết bao kỉ niệm yêu thương, bạn xưa cách xa biết đến khi nào gặp lại ...