Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn)

Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn)
Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me ...