Ước mơ (Nhạc: Trung Quốc)

Ước mơ (Nhạc: Trung Quốc)
Gió vờn cánh hoa bay dưới trời, đàn bướm xinh dạo chơi ...