Ước mơ hồng (Phạm Trọng Cầu)

Ước mơ hồng (Phạm Trọng Cầu)
Cuộc sống đã cho em bao ước mơ màu hồng, cho em bao khát vọng và tình yêu mênh mông ...