Vầng trăng cổ tích (Phạm Đăng Khương)

Vầng trăng cổ tích (Phạm Đăng Khương)
Một vầng trăng tỏ treo trên đỉnh trời, bay về đâu thế đàn cò trắng ơi, ...