So sánh về sách giáo khoa Âm nhạc tiểu học của Singapore và Việt Nam

So sánh về sách giáo khoa Âm nhạc tiểu học của Singapore và Việt Nam
So sánh về sách giáo khoa (SGK) Âm nhạc của Singapore và Việt Nam nhằm có thêm căn cứ để đánh giá về Chương trình và sách giáo khoa Âm nhạc hiện hành của Việt Nam, đồng thời đưa ra những đề xuất xây dựng Chương trình và biên soạn sách giáo khoa Âm nhạc của Việt Nam sau năm 2015...

1. Một số đặc điểm của sách giáo khoa

SGK Âm nhạc Việt Nam

SGK Âm nhạc Singapore

Tên sách: Âm nhạc 1

-SGK trình bày nội dung dạy học Âm nhạc theo từng tiết.

-SGK không thể hiện định hướng về phương pháp dạy học, vì vậy phải có thêm SGV.

-SGK có phần câu hỏi và bài tập, hỗ trợ việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS.

Tên sách: Những bước đầu đến với âm nhạc tiểu học 1 (First Steps To Music Primary 1)

Lời tựa

“Những bước đầu đến với âm nhạc tiểu học 1” là một chuỗi thiết kế đặc biệt giúp cho việc học Âm nhạc trở nên thú vị và đầy niềm vui cho học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 6.

Chuỗi thiết kế này với nhiều hoạt động giúp học sinh khám phá những khía cạnh khác nhau của âm nhạc. Các kĩ năng âm nhạc, kiến thức và sự hiểu biết của học sinh được phát triển thông qua các hoạt động nghe, biểu diễn và sáng tác âm nhạc. Các tác phẩm mang tính sáng tạo như sáng tác hoặc là chơi nhạc được khuyến khích mạnh mẽ trong chuỗi thiết kế này.

Các khóa học được thể hiện trong chuỗi "Những bước đầu đến với âm nhạc tiểu học" gồm nghiên cứu về các nốt nhạc và lí thuyết âm nhạc. Từ vựng đơn giản như các nốt nhạc, khuông nhạc và đoạn nhạc được giới thiệu, những ngôn ngữ phức tạp hơn liên kết với âm nhạc ví dụ các thuật ngữ âm nhạc của Italia được tránh bất cứ khi nào có thể. Khóa học đồng thời nhấn mạnh sự ràng buộc với âm nhạc thông qua kĩ năng nghe, biểu diễn và sáng tác.

Để lấy việc học của học sinh làm trung tâm, một loạt các hoạt động nên được giới thiệu bao gồm việc làm việc cả lớp, nhóm, cặp và cá nhân. Các cơ hội cho việc học tập và nghiên cứu độc lập được đưa ra như là một lựa chọn cho mỗi chủ đề. Phần "Nhật ký âm nhạc của tôi" giúp  học sinh ghi lại quá trình tiến bộ của các em. Nó cũng có chức năng hỗ trợ cho giáo viên đánh giá.

Thông qua các hoạt động học tập này, học sinh có thể phát hiện ra rằng âm nhạc chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Các hoạt động

Nghe nhạc: hoạt động nghe

Hát:  hoạt động hát

Hoạt động:  hoạt động thể chất

Nâng cao: các hoạt động mở rộng

Suy nghĩ: đặt các câu hỏi cho học sinh suy nghĩ được nhiều điều hơn về chủ đề

Nhớ lại: Bồi dưỡng trí nhớ để nhớ tốt hơn các khái niệm âm nhạc và các bài hát trong các chủ đề trước

Sáng tác: tự sáng tác những đoạn nhạc của riêng mình

Làm việc nhóm: các hoạt động yêu cầu làm việc theo nhóm

Nhật ký âm nhạc của tôi: ghi chép lại những tiến độ và cảm giác của học sinh

 

                   Các hoạt động trong SGK âm nhạc của Singapore:

Lớp 1, 2, 3

Lớp 5

-Nghe

-Hát

-Hoạt động

-Nâng cao

-Suy nghĩ

-Nhớ lại

-Sáng tác

-Làm việc nhóm

-Nhật kí âm nhạc của tôi

-Nghe

-Hát

-Trình diễn

-Sáng tác

-Xem

-Nhớ lại- Lí thuyết

-Nâng cao

-Nhật kí âm nhạc của tôi

 

Nhận xét về các hoạt động

Số lượng hoạt động trong SGK giữa các lớp ở Singapore có rất ít khác biệt. Mỗi chủ đề được thực hiện bằng 8-9 hoạt động. Những hoạt động học tập âm nhạc này rất sinh động, phù hợp với lứa tuổi, góp phần phát triển năng lực cho HS.

2. Cấu trúc của sách giáo khoa

SGK Âm nhạc Việt Nam

SGK Âm nhạc Singapore

-Sách chỉ trình bày về nội dung dạy học, thông qua các tiết học, mỗi tiết dạy học trong khoảng 35 phút. Mỗi tuần HS học 1 tiết Âm nhạc.

-Lớp 1, 2, 3 chỉ có sách GV, HS không có SGK mà chỉ có tập bài hát. Từ lớp 4 đến lớp 9, có SGK dành cho cả HS và GV.

-Sách trình bày cả về nội dung và phương pháp dạy học, thông qua các chủ đề, mỗi chủ đề gồm nhiều hoạt động. Mỗi chủ đề học trong khoảng 3-4 tiết (?).

-SGK dành cho cả HS và GV ở tất cả các lớp.

 

Nhận xét về cấu trúc của sách giáo khoa

- Khác biệt lớn nhất giữa SGK Âm nhạc của Việt Nam và Singapore đó là sách của Việt Nam chỉ trình bày về nội dung dạy học, thông qua các tiết học, còn sách của Singapore trình bày cả về nội dung và phương pháp dạy học, thông qua các chủ đề.

- SGK của Việt Nam: biên soạn theo tiết học thì thuận tiện cho việc quản lí dạy học, GV phải dạy đúng theo SGK, không có lựa chọn nào khác. Ngoài ra, sẽ có một số tiết học nặng (hoặc nhẹ) về nội dung dạy học.

- SGK của Singapore: biên soạn theo các chủ đề sẽ để GV được chủ động điều chỉnh về thời gian và trình tự thực hiện các hoạt động. GV sẽ phải tự thiết kế phân phối chương trình và thực hiện nó cho phù hợp với thực tiễn.

3. Tác giả và thời hạn sử dụng sách giáo khoa

SGK Âm nhạc Việt Nam

SGK Âm nhạc Singapore

-Lớp 1: Hoàng Long (Chủ biên)-Hàn Ngọc Bích- Lê Minh Châu- Nguyễn Hoành Thông

-Lớp 2: Hoàng Long (Chủ biên)- Lê Minh Châu- Hoàng Lân- Nguyễn Hoành Thông

-Lớp 3: Hoàng Long (Chủ biên)- Hoàng Lân- Hàn Ngọc Bích- Lê Đức Sang

-Lớp 4: Hoàng Long (Chủ biên)- Lê Minh Châu- Hoàng Lân- Lê Đức Sang- Nguyễn Hoành Thông- Lê Anh Tuấn

-Lớp 5: Hoàng Long (Chủ biên)- Lê Minh Châu- Hoàng Lân- Lê Đức Sang- Lê Anh Tuấn

Nhà xuất bản Giáo dục, 2002-2006

Từ lớp 1 đến lớp 6:

Peter Stead, Dr Eugene Dairianathan

Star Publishing Pte Ltd, 2008-2009

 

Nhận xét về tác giả và thời hạn sử dụng sách giáo khoa

- SGK Âm nhạc tiểu học của Singapore chỉ do 2 tác giả biên soạn, còn số lượng tác giả viết SGK Âm nhạc tiểu học ở Việt Nam có 7 người tham gia, mỗi cuốn có 4-5 tác giả tham gia biên soạn.

- Mỗi cuốn SGK Âm nhạc tiểu học của Singapore có thời hạn sử dụng là 5 năm, ví dụ cuốn lớp 1 từ 2008 đến 2012, cuốn lớp 5 từ 2009 đến 2013. Trong khi đó, SGK của Việt Nam không qui định về thời hạn sử dụng.

- Thời gian biên soạn và thay SGK ở Việt Nam kéo dài hơn so với ở S. Từ 2002 đến 2006, mỗi năm Bộ GD&ĐT thực hiện thay 1 cuốn sách. Với Singapore thì thời gian này ngắn hơn, chỉ trong 2 năm 2008 và 2009, người ta đã biên soạn và đưa vào sử dụng 6 cuốn SGK Âm nhạc ở tiểu học.

4. Hình thức của sách giáo khoa

Hình thức SGK Âm nhạc Việt Nam

Hình thức SGK Âm nhạc Singapore

-Số trang:

Âm nhạc 4: 55

Âm nhạc 5: 63

-Ngôn ngữ: Tiếng Việt

-Màu sắc: 2 màu

-Kênh hình ít, thiết kế và bố cục đơn giản.

-Số trang:

Những bước đầu đến với âm nhạc 1: 71

Những bước đầu đến với âm nhạc 2: 67

Những bước đầu đến với âm nhạc 3: 79

Những bước đầu đến với âm nhạc 5: 76

-Ngôn ngữ: Tiếng Anh

-Màu sắc: nhiều màu

-Kênh hình phong phú, thiết kế và bố cục đa dạng.

 

Nhận xét về hình thức sách giáo khoa

- SGK Âm nhạc của Singapore có hình thức hấp dẫn hơn, kênh hình phong phú, thiết kế hiện đại hơn so với SGK Âm nhạc của Việt Nam. SGK Âm nhạc của Singapore trình bày cả nội dung và phương pháp dạy học nên số trang nhiều hơn sách của Việt Nam.

Bìa sách giáo khoa Âm nhạc tiểu học của Singapore

5. Nội dung dạy học Âm nhạc

So sánh về nội dung dạy học giữa các lớp 1, 2, 3, 5 (theo mục lục của SGK):

Nội dung dạy học Âm nhạc 1

(Việt Nam)

Nội dung dạy học Âm nhạc 1

(Singapore)

Tuần

(Tiết)

Nội dung Âm nhạc 1

1

Học hát: Bài Quê hương tươi đẹp

2

Ôn tập bài hát: Quê hương tươi đẹp

3

Học hát: Bài Mời bạn vui múa ca

4

-Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca

-Trò chơi: Theo bài đồng dao Ngựa ông đã về

5

Ôn tập 2 bài hát: Quê hương tươi đẹp, Mời bạn vui múa ca

6

Học hát: Bài Tìm bạn thân

7

Học hát: Bài Tìm bạn thân (tiếp theo)

8

Học hát: Bài Lí cây xanh

9

-Ôn tập bài hát: Lí cây xanh

-Tập nói thơ theo tiết tấu (tiết tấu của bài Lí cây xanh)

10

Ôn tập 2 bài hát: Tìm bạn thân, Lí cây xanh

11

Học hát: Bài Đàn gà con

12

Ôn tập bài hát: Đàn gà con

13

Học hát: Bài Sắp đến Tết rồi

14

Ôn tập bài hát: Sắp đến Tết rồi

15

Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con, Sắp đến Tết rồi

16

-Nghe Quốc ca

-Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Nai Ngọc

17

-Tập biểu diễn các bài hát đã học

-Trò chơi âm nhạc

18

Tập biểu diễn- Kiểm tra học kì I

19

Học hát: Bài Bầu trời xanh

20

Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh

21

Học hát: Bài Tập tầm vông

22

-Ôn tập bài hát: Tập tầm vông

-Phân biệt các chuỗi âm thanh đi lên, đi xuống, đi ngang

23

-Ôn tập 2 bài hát: Bầu trời xanh, Tập tầm vông

-Nghe hát (hoặc nghe nhạc)

24

Học hát: Bài Quả

25

Học hát: Bài Quả (tiếp theo)

26

Học hát: Bài Hòa bình cho bé

27

Học hát: Bài Hòa bình cho bé (tiếp theo)

28

-Ôn tập 2 bài hát: Quả, Hòa bình cho bé

-Nghe hát (hoặc nghe nhạc)

29

Học hát: Bài Đi tới trường

30

Ôn tập bài hát: Đi tới trường

31

Học hát: Bài Năm ngón tay ngoan

32

Học hát: Bài Năm ngón tay ngoan (tiếp theo)

33

-Ôn tập bài hát: Đi tới trường

-Nghe hát (hoặc nghe nhạc)

34

Ôn tập- Kiểm tra cuối năm

35

Ôn tập- Kiểm tra cuối năm

Quốc ca của chúng ta: Majulah Singapura

Chủ đề 1- Âm nhạc quanh ta

Bài hát: Bánh chiếc bánh xe bus

Chủ đề 2- Di chuyển để cảm nhận giai điệu

Bài hát: Johnny làm việc với một cái búa

Bài hát: Chun tian de hua duo

Chủ đề 3- Khỏe khoắn và mềm mại

Bài hát: Old MacDonald có một trang trại

Bài hát: Nếu bạn đang hạnh phúc

Chủ đề 4- Cao và thấp

Bài hát: Bến tàu Hickory Dickory

Bài hát: Chú ngựa lười biếng

Chủ đề 5- Nhạc cụ bộ gõ

Bài hát: Lenggang Lenggang vui vẻ

Chủ đề 6- Dài và ngắn

Bài hát: Chúng ta đi lên đường mòn

Chủ đề 7- Cao độ đi lên và đi xuống

Bài hát: Chú ếch con

Bài hát: Chú ngựa lười biếng

Chủ đề 8- Ngữ pháp

Bài hát: Chim bói cá

Bài hát: Dựa vào tôi, Singapore (hợp xướng)

Chủ đề 9- Tốc độ nhanh và chậm

Bài hát: Sambalele (Malaysia)

Bài hát: Tạm biệt mùa hè

Chủ đề 10- Âm nhạc to hơn, nhẹ nhàng hơn

Bài hát: Một ngón tay, ngón tay cái

Chủ đề 11- La, Sol, Mi

Bài hát: Tinga Layo

Chủ đề 12- Nốt nhạc nửa phách

Bài hát: Chan Mali Chan

Bài hát: A Ram Sam Sam

Chủ đề 13- Âm nhạc về thời tiết

Bài hát: Tôi nghe tiếng sấm

Bài hát: Mưa, mưa, hãy tạnh đi

Bài hát: Hát một bài về cầu vồng

Chủ đề 14- Tông cao và thấp trong âm nhạc

Bài hát: Lái xe buổi sáng ở thị trấn

 

 

Nội dung dạy học Âm nhạc 2

(Việt Nam)

Nội dung dạy học Âm nhạc 2

(Singapore)

Tuần (Tiết)

Nội dung Âm nhạc 2

1

-Ôn tập các bài hát lớp 1

-Nghe Quốc ca

2

Học hát: Bài Thật là hay

3

Ôn tập bài hát: Thật là hay

4

Học hát: Bài Xòe hoa

5

Ôn tập bài hát: Xòe hoa

6

Học hát: Bài Múa vui

7

Ôn tập bài hát: Múa vui

8

-Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xòe hoa, Múa vui

-Phân biệt âm thanh cao - thấp, dài - ngắn

9

Học hát: Bài Chúc mừng sinh nhật

10

Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật

11

Học hát: Bài Cộc cách tùng cheng

12

-Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng

-Giới thiệu một số nhạc cụ gõ dân tộc

13

Học hát: Bài Chiến sĩ tí hon

14

-Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon

-Tập đọc thơ theo tiết tấu

15

Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng, Chiến sĩ tí hon

16

-Kể chuyện âm nhạc: Mô-da, thần đồng âm nhạc

-Nghe nhạc

17

-Tập biểu diễn một vài bài hát đã học

-Trò chơi âm nhạc

18

Ôn tập và kiểm tra học kì I

19

Học hát: Bài Trên con đường đến trường

20

Ôn tập bài hát: Trên con đường đến trường

21

Học hát: Bài Hoa lá mùa xuân

22

Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân

23

Học hát: Bài Chú chim nhỏ dễ thương

24

Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương

25

-Ôn tập 3 bài hát: Trên con đường đến trường, Hoa lá mùa xuân, Chú chim nhỏ dễ thương

-Kể chuyện âm nhạc: Tiếng đàn Thạch Sanh

26

Học hát: Bài Chim chích bông

27

Ôn tập bài hát: Chim chích bông

28

Học hát: Bài Chú ếch con

29

Ôn tập bài hát: Chú ếch con

30

Học hát: Bài Bắc kim thang

31

-Ôn tập bài hát: Bắc kim thang

-Tập hát lời mới

32

-Ôn tập 3 bài hát: Chim chích bông, Chú ếch con, Bắc kim thang

-Nghe nhạc

33

-Ôn tập một số bài hát đã học

-Trò chơi “Chim bay cò bay”

34

Ôn tập- Kiểm tra cuối năm

35

Ôn tập- Kiểm tra cuối năm

Chủ đề 1- Ba phách, bốn phách

Bài hát: Mọi người làm điều này

Bài hát: Chúng ta sẽ đoàn kết với nhau hơn

Chủ đề 2- Các nốt La, Sol, Mi, Re, Do

Bài hát: Dì của tôi đi chợ

Bài hát: Con mèo Pussy nghịch ngợm

Chủ đề 3- Câu và đoạn điệp khúc

Bài hát: Đồng hồ của ông tôi

Bài hát: Chan Mali Chan

Chủ đề 4- Các nhạc cụ gảy dây

Chủ đề 5- Nốt nhiều phách và nốt ít phách

Bài hát: Oh, buổi tối đáng yêu!

Bài hát: Trồng lúa

Chủ đề 6- Dòng kẻ và tên nốt

Bài hát: Các loài động vật

Bài hát: Di TanjongKatong

Chủ đề 7- Hát canon

Bài hát: Clap, Stamp, Slap, Click

Bài hát: Canoe Song

Bài hát: Kookaburra

Chủ đề 8-  Sáo Flutes

Chủ đề 9-  Người chỉ huy

Bài hát: Năm chú ếch nhỏ lốm đốm

Chủ đề 10- Gam

Bài hát: Đô Rê Mi

Chủ đề 11- Nhạc cụ làm bằng ống

Chủ đề 12- Viết giai điệu

Bài hát: Đồng hồ tích tắc

Chủ đề 13- Hát theo bản nhạc

Bài hát: Singapura

Chủ đề 14- Nốt trầm

Bài hát: Miền đất của Silver Birch

 

Nội dung dạy học Âm nhạc 3

(Việt Nam)

Nội dung dạy học Âm nhạc 3

(Singapore)

Tuần (Tiết)

Nội dung Âm nhạc 3

1

Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam

2

Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam

3

Học hát: Bài Bài ca đi học

4

Học hát: Bài Bài ca đi học

5

Học hát: Bài Đếm sao

6

-Ôn tập bài hát: Đếm sao

-Trò chơi âm nhạc

7

Học hát: Bài Gà gáy

8

Ôn tập bài hát: Gà gáy

9

Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy

10

Học hát: Bài Lớp chúng ta đoàn kết

11

Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết

12

Học hát: Bài Con chim non

13

Ôn tập bài hát: Con chim non

14

Học hát: Bài Ngày mùa vui

15

-Học hát: Bài Ngày mùa vui

-Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc

-Nghe nhạc

16

-Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc

-Giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi

17

Ôn tập 3 bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non, Ngày mùa vui

18

Kiểm tra học kì I

19

Học hát: Bài Em yêu trường em

20

-Học hát: Bài Em yêu trường em

-Ôn tập tên nốt nhạc

21

Học hát: Bài Cùng múa hát dưới trăng

22

-Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng

-Giới thiệu khuông nhạc và khóa Son

23

-Giới thiệu một số hình nốt nhạc

-Kể chuyện âm nhạc: Bá Nha- Tử Kì

24

-Ôn tập 2 bài hát: Em yêu trường em, Cùng múa hát dưới trăng

-Tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông

25

Học hát: Bài Chị Ong Nâu và em bé

26

-Ôn tập bài hát: Chị Ong Nâu và em bé

-Nghe nhạc

27

Học hát: Bài Tiếng hát bạn bè mình

28

-Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình

-Tập kẻ khuông nhạc và viết khóa Son

29

Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc

30

-Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc-phê và cây đàn Lia

-Nghe nhạc

31

-Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong Nâu và em bé, Tiếng hát bạn bè mình

-Ôn tập các nốt nhạc

32

-Học hát: Bài do địa phương tự chọn

-Trò chơi âm nhạc

33

-Ôn tập các nốt nhạc

-Tập biểu diễn các bài hát

-Nghe nhạc

34

Kiểm tra cuối năm

35

Kiểm tra cuối năm

Chủ đề 1- Các bài hát dân gian và tên nhịp điệu

Bài hát: Auld Lang Syne (Dân ca Scotland)

Bài hát: Ariang (Dân ca Hàn Quốc)

Chủ đề 2- Tên nốt

Bài hát: Đô Rê Mi

Bài hát: Holla-hi, Holla-ho

Chủ đề 3- Nhạc cụ dây

Chủ đề 4- Hình thức 2 đoạn và 3 đoạn (Binary và Ternary)

Bài hát: MunnaeruVaalibaa

Chủ đề 5- Nhịp điệu và lời ca

Bài hát: Năm ngôi sao sáng

Bài hát: Miền đất đẹp của Singapore

Chủ đề 6- Đồng hồ và tiếng chuông

Bài hát: Đồng hồ của ông tôi

Bài hát: Chuông vàng

Chủ đề 7- Canons và bài hát đối đáp

Bài hát: Hát về con lừa

Bài hát: Anh em nhà John

Bài hát: Ba con chuột mù

Chủ đề 8- Lời ca và âm nhạc

Bài hát: Hát về Singapore

Chủ đề 9- Âm nhạc để truyền cảm hứng

Bài hát: Một con người, một đất nước, một Singapore

Bài hát: Tình yêu

Chủ đề 10- Nhạc cụ làm bằng đồng thau

Chủ đề 11- Hát đệm (Ostinato)

Bài hát: Zum Gali Gali

Chủ đề 12. Âm sắc

Bài hát: Sloop John B

Chủ đề 13- Nhạc cụ bộ gõ

Chủ đề 14- Ô nhịp và dấu gạch nhịp

Bài hát: Bonnie của tôi nằm trên đại dương

Bài hát: Yan Qun

 

Nội dung dạy học Âm nhạc 5

(Việt Nam)

Nội dung dạy học Âm nhạc 5

(Singapore)

Tuần (Tiết)

Nội dung Âm nhạc 5

1

Ôn tập một số bài hát đã học

2

Học hát: Bài Reo vang bình minh

3

-Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh

-Tập đọc nhạc: TĐN số 1

4

Học hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh

5

-Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh

-Tập đọc nhạc: TĐN số 2

6

Học hát: Bài Con chim hay hót

7

-Ôn tập bài hát: Con chim hay hót

-Ôn tập TĐN số 1, số 2

8

-Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh

-Nghe nhạc

9

Học hát: Bài Những bông hoa những bài ca

10

-Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca

-Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài

11

-Tập đọc nhạc: TĐN số 3

-Nghe nhạc

12

Học hát: Bài Ước mơ

13

-Ôn tập bài hát: Ước mơ

-Tập đọc nhạc: TĐN số 4

14

-Ôn tập 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ

-Nghe nhạc

15

-Ôn tập TĐN số 3, số 4

-Kể chuyện âm nhạc: Nghệ sĩ Cao Văn Lầu

16

Học bài hát do địa phương tự chọn

17

-Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh

-Ôn tập TĐN số 2

18

-Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ

-Ôn tập TĐN số 4

19

Học hát: Bài Hát mừng

20

-Ôn tập bài hát: Hát mừng

-Tập đọc nhạc: TĐN số 5

21

Học hát: Bài Tre ngà bên Lăng Bác

22

-Ôn tập bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác

-Tập đọc nhạc: TĐN số 6

23

-Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác

-Ôn tập TĐN số 6

24

Học hát: Bài Màu xanh quê hương

25

-Ôn tập bài hát: Màu xanh quê hương

-Tập đọc nhạc: TĐN số 7

26

Học hát: Bài Em vẫn nhớ trường xưa

27

-Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa

-Tập đọc nhạc: TĐN số 8

28

-Ôn tập 2 bài hát: Màu xanh quê hương, Em vẫn nhớ trường xưa

-Kể chuyện âm nhạc: Khúc nhạc dưới trăng

29

-Ôn tập TĐN số 7, số 8

-Nghe nhạc

30

Học hát: Bài Dàn đồng ca mùa hạ

31

-Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ

-Nghe nhạc

32

Học bài hát do địa phương tự chọn

33

-Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác, Màu xanh quê hương

-Ôn tập TĐN số 6

34

-Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ

-Ôn tập TĐN số 8

35

Tập biểu diễn các bài hát

 

Chủ đề 1- Âm nhạc và sự thay đổi

Chủ đề 2- Âm nhạc và mô hình

Chủ đề 3- Âm nhạc và phần đệm

Chủ đề 4- Âm nhạc và công nghệ    

Chủ đề 5- Âm nhạc và giọng hát

Chủ đề 6- Âm nhạc và sinh thái

Chủ đề 7- Âm nhạc trong nhà hát phương Tây

Phần bổ sung: Âm nhạc lễ hội

Các bài hát

Chào mừng năm mới

Trong mỗi năm, vào lúc nửa đêm ngày 31-12, bắt đầu của năm mới dương lịch, được đánh dấu bằng lễ kỷ niệm và đếm ngược đồng hồ đến nửa đêm. Đúng 12 giờ đêm, nó đã trở thành một truyền thống cho mọi người để cầm tay nhau và hát bài hát Scotland, tên là Auld Lang Syne.

Bài hát năm mới của Trung Quốc

Múa sư tử và rồng được biểu diễn phổ biến tại lễ kỷ niệm như năm mới âm lịch, mở các dự án liên doanh mới, sinh nhật và lễ kỷ niệm đám cưới.

Lắng nghe bài hát Ying chun hua, bài hát thường nghe trong suốt thời gian chuyển giao năm mới ở Trung Quốc.

Lễ Phục sinh

Phục sinh là một lễ hội tôn giáo được tổ chức theo đạo Kitô giáo. Cây thánh giá là một biểu tượng quan trọng đối với đạo Kitô. Bánh mì ngọt loại nhỏ được trang trí với một cây thánh giá được gọi là bánh chéo nóng được bán và ăn vào thời điểm Phục Sinh.

Ngày Quốc khánh

Ngày lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh của Singapore là ngày 9-8 mỗi năm. Có nhiều bài hát được viết và trình diễn như một phần của lễ kỉ niệm Quốc khánh. Một trong số những bài hát đó là bài Stand up for Singapore, lời bài hát nhằm nâng cao tinh thần yêu nước của mọi người.

Ngày nhà giáo

Gaudeamus Igitur là một bài hát sinh viên cũ ca ngợi các trường học và các giáo viên. Lời cho bài hát này ban đầu bằng tiếng Latinh. Tuy nhiên, ngày nay tiếng Latin ít được sử dụng.

Ngày thiếu nhi

Bài hát Semoga Bahagia, đợc viết bởi Zubir Said như một bài hát chính cho Liên hoan thanh thiếu niên Singapore và ngày thiếu nhi.

Hari Raya

Hari Raya Aidifitri được tổ chức vào cuối tháng Ramanda. Trong số nhiều bài hát đi cùng thời gian này là bài hát, Selamat Hari Raya, được viết bởi Zubir Said.

Hanukkah

Hanukkah là lễ hội của người Do Thái của ánh sáng diễn ra trong tháng 12. Một phần của lễ kỷ niệm là tám ngọn nến được thắp sáng trên chân đèn đặc biệt được gọi là một menorah. Oh Hanukkah là một bài hát thường được nghe trong lễ hội này.

Lễ giáng sinh

Giáng sinh là một lễ hội của đạo Kitô giáo kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, nó đã trở thành một lễ hội thương mại rộng rãi trên thế giới. Mọi người ăn mừng Giáng sinh bằng cách mua quà tặng cho những người thân yêu, người thân và bạn bè vào ngày Giáng sinh. Hai ca khúc trong dịp lễ Giáng sinh thường nghe là We wish you a merry ChristmasJingle Bells.

 

 

Nội dung và hoạt động một vài chủ đề trong SGK Âm nhạc tiểu học ở Singapore:

Chủ đề

Nội dung và hoạt động

Âm nhạc xung quanh chúng ta

(lớp 1)

HS tìm hiểu về âm thanh xung quanh các em

HS làm việc cùng nhau để trả lời câu hỏi: “Trong bức tranh này, mọi người có thể nghe thấy những loại âm thanh nào?”

HS nghe nhạc về các dàn nhạc của Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ, dàn nhạc giao hưởng phương Tây

HS học hát bài Những chiếc bánh xe buýt

HS tạo ra âm thanh như gõ nhịp, vỗ tay, dậm chân, huýt sáo…

Hoạt động sáng tạo, HS tạo ra các âm thanh khác từ các bộ phận của cơ thể

HS điền thêm các loại cường độ âm thanh vào bảng

HS xây dựng tạp chí âm nhạc, điền trắc nghiệm đúng, sai cho các câu hỏi về âm thanh và âm nhạc

Âm nhạc và những sự thay đổi

(lớp 5)

HS phân biệt về cao độ, tốc độ, cường độ, tiết tấu trong âm nhạc

HS nghe bài hát Suzana (của M. Osman) và trả lời một số câu hỏi

HS học hát bài Mẹ muốn nghe

HS nhớ lại về tác dụng của khóa Son

Hoạt động sáng tạo, HS xây dựng hình tiết tấu có 4 nhịp 2/4 và dùng nhạc cụ thể hiện tiết tấu đó

Hoạt động nâng cao, HS tìm ví dụ, nghe và trả lời câu hỏi

HS xây dựng tạp chí âm nhạc, trả lời các câu hỏi thông qua việc nghe 2 biến tấu của bài Mẹ muốn nghe, biến tấu 1 viết ở giọng Rê trưởng, thể hiện với cường độ nhẹ, biến tấu 2 viết ở giọng Son trưởng, thể hiện với cường độ mạnh

 

Nhận xét về nội dung dạy học

- SGK Âm nhạc tiểu học của Việt Nam và Singapore đều coi trọng nội dung học hát cho HS tiểu học, đặc biệt là ở lớp 1 và lớp 2. Vì vậy học hát là nội dung chủ yếu, chiếm tỉ lệ lớn so với các nội dung khác. Số lượng bài hát ở lớp 1, 2 của Việt Nam là 12 bài, số lượng bài hát ở lớp 1 của Singapore là 23 bài, ở lớp 2 là 18 bài.

- Những nội dung mà SGK của Việt Nam và Singapore đều có: học hát, giới thiệu nhạc cụ, nghe nhạc,

- SGK Âm nhạc của Việt Nam có nội dung kể chuyện âm nhạc, trong khi SGK của Singapore không sử dụng nội dung này.

Kết luận

- Khác biệt lớn nhất giữa SGK Âm nhạc của Việt Nam và Singapore đó là sách của Việt Nam chỉ trình bày về nội dung dạy học, thông qua các tiết học, còn sách của Singapore trình bày cả về nội dung và phương pháp dạy học, thông qua các chủ đề.

- Để nâng cao chất lượng giáo dục Âm nhạc, những vấn đề mà Chương trình và SGK Âm nhạc của Việt Nam cần chú trọng sau năm 2015, đó là sử dụng 5 nội dung học tập (học hát, tập đọc nhạc, nhạc cụ, nhạc lí và âm nhạc thường thức) để phát triển 5 năng lực chuyên biệt về âm nhạc, gồm có: thực hành âm nhạc, hiểu biết âm nhạc, cảm thụ âm nhạc, trình diễn âm nhạc và sáng tạo âm nhạc.

- Chương trình giáo dục Âm nhạc sau năm 2015 nên sử dụng một vài bộ sách giáo khoa, trong đó Bộ GD-ĐT biên soạn 1 bộ làm mẫu, còn các địa phương có thể tự biên soạn SGK cho phù hợp với điều kiện dạy học thực tế của mình.