Giáo viên Âm nhạc ở Cần Thơ

Cần Thơ, quận Bình Thủy

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Cần Thơ, quận Cái Răng

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Cần Thơ, quận Ninh Kiều

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Cần Thơ, quận Ô Môn

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Thị Hồng Diễm

Nữ

 

THCS Châu Văn Liêm

 

2

Nguyễn Kim Ngọc

Nữ

 

THCS Châu Văn Liêm

 

3

Lê Thị Bích Thủy

Nữ

 

THCS Châu Văn Liêm

 

4

Trần Hải Viên

Nữ

 

THCS Thới Long

 

5

Lâm Thị Phương Thùy

Nữ

 

THCS Ngô Quyền

 

6

Nguyễn Thị Phượng

Nữ

 

THCS Nguyễn Trãi

 

7

Nguyễn Thị Phương Nam

Nữ

 

THCS Lê Lợi

 

8

Đào Phát Tài

Nam

 

Dân tộc nội trú Ô Môn

 

 

 

 

 

 

 

Cần Thơ, quận Thốt Nốt

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

La Thị Yến Oanh

Nữ

 

THCS Thới Thuận 1

 

2

La Thị Yến Phương

Nữ

 

THCS Thới Thuận

 

3

Lê Thanh Sang

Nam

 

THCS Trung Kiên

 

4

Nguyễn Thị Bích Vân

Nữ

 

THCS Thốt Nốt

 

5

Ngô Thị Xuân Trúc

Nữ

 

THCS Thốt Nốt

 

6

Võ Thị Trúc Trang

Nữ

 

THCS Thuận Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần Thơ, huyện Cờ Đỏ

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Cần Thơ, huyện Phong Điền

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Võ Thị Xuân Trường

Nam

 

THCS Mỹ Khánh

 

2

Nguyễn Thanh Hùng

Nam

 

THCS Trường Long

 

3

Lê Trọng Thức

Nam

 

THCS Tân Thới

 

4

Lương Thị Tú Uyên

Nữ

 

THCS Thị trấn Phong Điền

 

5

Phan Hồng Phương

Nam

 

THCS Thị trấn Phong Điền

 

6

Nguyễn Thanh Châu

Nam

 

THCS Giai Xuân

 

7

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

 

THCS Nhơn Nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần Thơ, huyện Thới Lai

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Cần Thơ, huyện Vĩnh Thạnh

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5