Giáo viên Âm nhạc ở Đắk Nông

Đắk Nông, thị xã Gia Nghĩa

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Thu Phương

Nữ

1982

THCS Nguyễn Tất Thành

 

2

Phạm Thị Hồng Thắng

Nữ

1982

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

3

Vũ Thị Thanh Kiều

Nữ

1982

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

4

Phạm Thị Thắm

Nữ

1981

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

5

Ngô Thị Thoa

Nữ

1984

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

6

Phạm Thị Len

Nữ

1979

THCS Trần Phú

 

7

Quế Thị Thảo

Nữ

1979

THCS Nguyễn Tất Thành

 

8

Phạm Thị Nga

Nữ

1980

THCS Phan Bội Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đắk Nông, huyện Cư Jút

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đắk Nông, huyện Đắk Glong

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đắk Nông, huyện Đắk Mil

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Văn Nhiên

Nam

1976

TH Trần Quốc Toản, xã Đức Mạnh

 

2

Lại Thế Hương

Nam

1972

Dân tộc nội trú Đắk Mil

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đắk Nông, huyện Đắk R’lấp

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Kiều Thị Giang

Nữ

1977

Dân tộc nội trú Đắk R'lấp

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đắk Nông, huyện Đắk Song

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đắk Nông, huyện Krông Nô

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Đắk Nông, huyện Tuy Đức

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5