Giáo viên Âm nhạc ở Hải Dương

Hải Dương, thành phố Hải Dương

 (Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Thảo

Nữ

 

THCS Trần Phú

 

2

Lê Thị Ninh

Nữ

 

THCS Ngọc Châu

 

3

Vũ Thị Thúy

Nữ

 

THCS Tân Bình

 

4

Nguyễn Thị Lan

Nữ

 

THCS Bình Hàn

 

5

Nguyễn Thị Chung

Nữ

 

THCS Tứ Minh

 

6

Nguyễn Thị Thúy

Nữ

 

THCS Võ Thị Sáu

 

7

Lê Thanh Hải

Nam

 

THCS Lê Hồng Phong

 

8

Nguyễn Mạnh Hiệp

Nam

 

THCS Bình Minh

 

9

Nguyễn Văn Trọng

Nam

 

THCS Lê Quí Đôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, thị xã Chí Linh

 (Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Ngô Thị Hiền

Nữ

1981

THCS Chu Văn An

 

2

Nguyễn Thị Thúy Loan

Nữ

 

THCS Cộng Hòa

 

3

Đặng Việt Nga

Nữ

 

THCS Cổ Thành

 

4

Lê Thị Oanh

Nữ

 

THCS Nguyễn Trãi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, huyện Bình Giang

 (Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Thị Yến Nga

Nữ

 

THCS Cổ Bì

 

2

Vũ Đình Hào

Nam

 

THCS Tân Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, huyện Cẩm Giàng

 (Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hoàng Thị Quyên

Nữ

 

THCS Tân Trường

 

2

Nguyễn Thị Sao

Nữ

 

THCS Ngọc Liên

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Hải Dương, huyện Gia Lộc

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Nhẫn

Nữ

 

THCS Hồng Hưng

 

2

Tăng Thị Hưng

Nữ

 

THCS Gia Khánh

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, huyện Kim Thành

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, huyện Kinh Môn

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, huyện Nam Sách

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Vương Thị Ngọc

Nữ

 

THCS Cộng Hòa

 

2

Phạm Thị Nga

Nữ

 

THCS Nguyễn Trãi

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, huyện Ninh Giang

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, huyện Thanh Hà

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trần Thị Ngọc

Nữ

 

THCS Hợp Đức

 

2

Nguyễn Thị Phượng

Nữ

 

THCS Thanh Lang

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, huyện Thanh Miện

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Lê Quang Thụy

Nam

 

THCS Thanh Giang

 

2

Hoàng Văn Tới

Nam

 

THCS Đoàn Tùng

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Hải Dương, huyện Tứ Kỳ

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Thị Xoan

Nữ

 

THCS Hưng Đạo

 

2

Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

 

THCS Tân Kỳ

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5