Giáo viên Âm nhạc ở Kiên Giang

Kiên Giang, thành phố Rạch Giá

(Hiện chưa có thông tin)

ro

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kiên Giang, thị xã Hà Tiên

(Hiện chưa có thông tin)

gr

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kiên Giang, huyện An Biên

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Đức Hòa

Nam

 

THCS Thị trấn Thứ Ba

 

2

Tô Bảo Linh

Nam

 

THCS Thị trấn Thứ Ba

 

3

Lê Thị Nguyệt Nga

Nữ

 

THCS Thị trấn Thứ Ba

 

4

Đỗ Thị Thanh Vân

Nữ

 

THCS Tây Yên

 

5

Đặng Đình Hoài

Nam

 

THCS Đông Yên

 

6

Phạm Minh Chương

Nam

 

THCS Nam Thái

 

7

Danh Hoàng Anh

Nam

 

TH Thị trấn Thứ Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiên Giang, huyện An Minh

(Hiện chưa có thông tin)

F

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kiên Giang, huyện Châu Thành

(Danh sách này hiện chưa đầy đủ)

il

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Bùi Duy Tới

Nam

1977

Dân tộc Nội trú Châu Thành

ĐH

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kiên Giang, huyện Giang Thành

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Quách Công Hổ

Nam

1982

TH Tân Khánh Hòa

2

Đinh Thị Thu Cừ

Nữ

1981

TH Phú Lợi

3

Vũ Thị Mỹ

Nữ

1984

TH Phú Mỹ

4

Trần Thị Thu Ba

Nữ

1988

TH Vĩnh Phú B

5

Đỗ Thị Hồng

Nữ

1984

TH Trần Thệ

6

Mai Văn Hận

Nam

1983

TH Vĩnh Phú

7

Lâm Thị Kim

Nữ

1988

THCS Phú Mỹ

8

Võ Thị Hồng Phúc

Nữ

1977

THCS Vĩnh Phú

ĐH

 

 

 

 

 

 

 

Kiên Giang, huyện Giồng Riềng

(Hiện chưa có thông tin)

(

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kiên Giang, huyện Gò Quao

(Hiện chưa có thông tin)

x8

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kiên Giang, huyện Hòn Đất

(Hiện chưa có thông tin)

6)

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kiên Giang, huyện Kiên Hải

(Hiện chưa có thông tin)

6)

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Kiên Giang, huyện Vĩnh Thuận

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Duy Ngọc

Nữ

1985

THCS Vĩnh Phong

ĐH

2

Trần Thị Chế Linh

Nữ

 

THCS Thị trấn Vĩnh Thuận

3

Lê Thị Như Ý

Nữ

 

THCS Bình Minh