Giáo viên Âm nhạc ở Quảng Trị

Quảng Trị, thành phố Đông Hà

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Nguyễn Lê Thị Hương

Nữ

 

TH Đông Thanh

 

2

Trương Thị Hồng

Nữ

 

TH Hoàng Hoa Thám

 

3

Trần Thị Thu Thủy

Nữ

 

TH Nguyễn Bá Ngọc

 

4

Nguyễn Thúy Hương

Nữ

 

TH Hùng Vương

 

5

Hồ Xuân Vũ

Nam

 

TH Nguyễn Tất Thành

 

6

Lê Thị Thúy Sơn

Nữ

 

TH Hàm Nghi

 

7

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nữ

 

TH Lý Tự Trọng

 

8

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Nữ

 

TH Phan Bội Châu

 

9

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

 

TH Võ Thị Sáu

 

10

Trương Nguyễn Thùy Dương

Nữ

 

TH Hòa Bình

 

11

Phạm Thị Hồng Lựu

Nữ

 

THCS Trần Quốc Toản

 

12

Phạm Thanh Huyền

Nữ

 

THCS Nguyễn Tri Phương

 

13

Nguyễn Thị Kiều Hương

Nữ

 

THCS Nguyễn Trãi

 

14

Nguyễn Thị Ái Ly

Nữ

 

THCS Nguyễn Trãi

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Trị, thị xã Quảng Trị

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Quảng Trị, huyện Cam Lộ

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Quảng Trị, huyện Cồn Cỏ

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Quảng Trị, huyện Đa Krông

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Quảng Trị, huyện Gio Linh

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Quảng Trị, huyện Hải Lăng

(Hiện chưa có thông tin)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Quảng Trị, huyện Hướng Hóa

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Phạm Văn Quốc

Nam

 

THCS Hướng Phùng

 

2

Phạm Văn Nghĩa

Nam

 

Dân tộc nội trú Hướng Hóa

 

3

Đỗ Minh Cảnh

Nam

 

THCS Thanh

 

4

Đỗ Minh Hoàng

Nam

 

THCS Tân Hợp

 

5

Đặng Thị Thuận

Nữ

 

THCS Khe Sanh

 

6

Nguyễn Hữu Trương

Nam

 

THCS Tân Thành

 

7

Nguyễn Ngụ Phong

Nam

 

THCS Tân Liên

 

8

Lê Quốc Như

Nam

 

THCS Tân Hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Trị, huyện Triệu Phong

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Trương Văn Sáu

Nam

 

THCS Triệu Giang

 

2

Trần Nhân Tình

Nam

 

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

3

Phan Duy Tân

Nam

 

THCS Triệu Tài

 

4

Trần Thị Hồng Vân

Nữ

 

THCS Triệu Thuận

 

5

Nguyễn Lê Thành Lê

Nam

 

THCS Triệu Trung

 

6

Lê Hữu Phước

Nam

 

THCS Triệu Đông

 

7

Trần Thị Hằng

Nữ

 

THCS Triệu Đại

 

8

Lê Thị Muội

Nữ

1987

TH số 2 Triệu Phước

ĐH

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh

(Danh sách hiện chưa đầy đủ)

TT

Họ tên

Giới

tính

Năm

sinh

Trường

Trình

độ

1

Hoàng Hữu Hà

Nam

 

THCS Thị trấn Hồ Xá

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5