Âm nhạc 4

Nội dung dạy học môn Âm nhạc lớp 4 gồm 3 nội dung: Học hát, Phát triển khả năng âm nhạc và Tập đọc nhạc.

a) Học hát

Bài hát thiếu nhi

Dân ca

Việt Nam

Bài hát

nước ngoài

-Em yêu hòa bình (Nguyễn Đức Toàn)

-Trên ngựa ta phi nhanh (Phong Nhã)

-Khăn quàng thắm mãi vai em (Ngô Ngọc Báu)

-Bàn tay mẹ (Bùi Đình Thảo)

-Chú voi con ở Bản Đôn (Phạm Tuyên)

-Thiếu nhi thế giới liên hoan (Lưu Hữu Phước)

-Bạn ơi lắng nghe (Dân ca Tây Nguyên)

-Cò lả (Dân ca Bắc Bộ)

-Chim sáo (Dân ca Khmer)

Chúc mừng (Nhạc: Nga)

 

b) Phát triển khả năng âm nhạc

-Nghe nhạc.

-Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ (truyện dân gian Việt Nam)

-Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc: đàn nhị, đàn tam, đàn tứ, đàn tì bà

-Một số hình thức trình bày bài hát.

c) Tập đọc nhạc

-TĐN số 1- Son La Son

-TĐN số 2- Nắng vàng

-TĐN số 3- Cùng bước đều

-TĐN số 4- Con chim ri

-TĐN số 5- Hoa bé ngoan

-TĐN số 6- Múa vui

-TĐN số 7- Đồng lúa bên sông

-TĐN số 8- Bầu trời xanh

Nội dung dạy học trong 35 tuần (35 tiết) của chương trình Âm nhạc lớp 4:

Tuần (Tiết)

Nội dung Âm nhạc 4

1

Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3

2

Học hát: Bài Em yêu hòa bình

3

-Ôn tập bài hát: Em yêu hòa bình

-Bài tập cao độ và tiết tấu

4

-Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe

-Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ

5

-Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe

-Giới thiệu hình nốt trắng, bài tập tiết tấu

6

-Tập đọc nhạc: TĐN số 1

-Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc

7

-Ôn tập 2 bài hát: Em yêu hòa bình, Bạn ơi lắng nghe

-Ôn tập TĐN số 1

8

Học hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh

9

-Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh

-Tập đọc nhạc: TĐN số 2

10

Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em

11

-Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em

-Tập đọc nhạc: TĐN số 3

12

Học hát: Bài Cò lả

13

-Ôn tập bài hát: Cò lả

-Tập đọc nhạc: TĐN số 4

14

-Ôn tập 3 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm mãi vai em, Cò lả

-Nghe nhạc

15

Học bài hát tự chọn

16

Ôn tập

17

Ôn tập

18

Kiểm tra học kì I

19

-Học hát: Bài Chúc mừng

-Một số hình thức trình bày bài hát

20

-Ôn tập bài hát: Chúc mừng

-Tập đọc nhạc: TĐN số 5

21

Học hát: Bài Bàn tay mẹ

22

-Ôn tập bài hát: Bàn tay  mẹ

-Tập đọc nhạc: TĐN số 6

23

Học hát: Bài Chim sáo

24

-Ôn tập bài hát: Chim sáo

-Ôn tập TĐN số 5, số 6

25

-Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ, Chim sáo

-Nghe nhạc

26

Học hát: Bài Chú voi con ở Bản Đôn

27

-Ôn tập bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn

-Tập đọc nhạc: TĐN số 7

28

Học hát: Bài Thiếu nhi thế giới liên hoan

29

-Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan

-Tập đọc nhạc: TĐN số 8

30

Ôn tập 2 bài hát: Chú voi con ở Bản Đôn, Thiếu nhi thế giới liên hoan

31

Ôn tập 2 bài TĐN số 7, số 8

32

Học bài hát tự chọn

33

Ôn tập và kiểm tra

34

Ôn tập và kiểm tra

35

Kiểm tra học kì II

 

Bài hát Bàn tay mẹ