Dùng động tác mô tả tên bài hát

 

Mục tiêu: luyện tập vận động

Thời điểm tổ chức: ôn tập bài hát

Chuẩn bị: giáo viên ghi tên 4 bài hát đã học vào 4 mảnh giấy nhỏ

Luật chơi: Trò chơi diễn ra giữa 4 tổ, mỗi tổ cử một đại diện tham gia, ví dụ 4 em là A, B, C, D. Trò chơi gồm có 4 lượt.

Lượt thứ nhất, em A của tổ 1 đứng trước lớp, giáo viên cho riêng mình em biết tên bài hát ghi trên mảnh giấy, rồi cất mảnh giấy đi. Trong 1 phút, em A chỉ được dùng động tác của cơ thể mô tả cho các bạn tổ mình biết về bài hát, không được nói hoặc hát. Học sinh của tổ 1 phải giữ yên lặng, không đoán mò hoặc làm ồn. Nếu ai biết, xung phong đứng lên hát câu mở đầu, nếu đúng ngay tổ 1 sẽ được 10 điểm, nếu mỗi lần đoán sai bị trừ 2 điểm, có thể 2-3 em mới hát đúng bài mà giáo viên đã chọn.

Tiếp theo, lần lượt em B, C, D tham gia chơi. Sau 4 lượt, tổ nào đạt điểm cao nhất trong thời gian ngắn nhất là chiến thắng.