Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn)

Tiếng ve gọi hè (Trịnh Công Sơn)
Khắp phố phường tiếng ve kêu hè hè hè, và trong những tàn lá ve kêu hè hè hè ...