Về thăm mái trường xưa (Trịnh Công Sơn)

Về thăm mái trường xưa (Trịnh Công Sơn)
Về đây đứng bên mái trường xưa, thấy như mình trôi trong ngày cũ ...